/ Sector News

Bláthanna Arts – The Mad Ass Café, Cultúrlann Uí Chanáin. An original piece of Brechtian theatre devised and performed by young people [Píosa drámaíochta úrnua beartaithe agus léirithe ag daoine óga i stíl Brecht] Wed 1st May 2019

Bláthanna Arts invite you to | Ba mhór le Bláthanna Arts cuireadh a thabhairt duit chuig

The Mad Ass Café | An Cáife Craiceáilte

Catered by the ‘Look Closer’ project | Leis an tógra ‘Look Closer’

An original piece of Brechtian theatre devised and performed by young people. Come along, Look Closer and make change!
Refreshments & Post-performance discussion to follow, hosted by Caroline McMenamin (The Red Dutchess) of Replenish.
Píosa drámaíochta úrnua beartaithe agus léirithe ag daoine óga i stíl Brecht. Bígí linn, amharc níos doimhne agus aithrí!
Sólaistí & plé iar-léirsiú ina dhiaidh, beidh Caroline McMenamin (Replenish), an bandiúc dearg, mar bhean an tí.

An Croí, Cultúrlann Uí Chanáin
37 Great James Street, Derry, BT48 7DF
Wednesday 1st May 2019 | Céadaoin 1 ú Bealtaine 2019
Doirse: 19:00 | Start: 19:30

Tickets are free at themadasscafe.eventbrite.com

Group bookings available, please contact carleen@culturlann.org for more information

Supported by the Arts Council of Northern Ireland National Lottery fund and the Public Health Agency through the ARTiculate Young People & Wellbeing Arts Programme | Le tacaíocht ó ARTiculate Young People & Wellbeing Arts Programme